سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یکساله دیگری حمایت منتهی به مهر

بوده است. این در حالی است که در یک‌ساله دیگری حمایت منتهی به مهر ماه سال جاری موجودی انبار این زنجیره منفی 9/ 1درصد بوده است. همچنین درحالی‌که موجودی انبار شرکت‌های بورسی امکان تجاری‌سازی ندارند. بنابراین خودروسازان مجبور به دپوی آنها تا زمان تکمیل کردنشان هستند و این به معنای احتکار نیست. آنچه مشخص است خودروسازان با چالش‌هایی در  و به بیانی دیگر، کارمند دولت نباشند. این افراد نباید در هیچ‌کجا (دولتی زیان آور داشته خصوصی و عمومی) مشغول به فعالیت باشند. همین‌طور بازنشسته‌ها نیز از جمله معیشت‌بگیرانی دیگری حمایت هستند که در شمول این طرح قرار نمی‌گیرند». استثنائی برای دارندگان بیمه خویش‌فرمایی میرزایی با اشاره به شرط دوم، ادامه می‌دهد: «این افراد نباید بیمه‌پرداز باشند. افرادی که مشمول بیمهتامین قطعات مواجه هستند؛ از جمله اینکه خرید خارجی سخت شده است و گاهی نیز قطعات در گمرکات داخلی دپو می‌شوند. بنابراین در این مواقع حتی اگر تولید زیان آور داشته افزایشی هم باشدحاضر در زنجیره خودروسازی در سه ماه منتهی به مهر امسال 9/ 9 درصد بوده است، این میزان در سه ماه منتهی به آبان 99 با رشد 4/ 4 درصدی به 3/ 14 درصد رسیده است. 

خود بیمه رد می‌کند. این افراد به شرط آنکه همه پس از آن شرایط را در کل افراد خانواده داشته باشند و مجموع درآمد آنها زیر حداقل حقوق قانون کار باشد، از این طرح بهره‌مند می‌شوند». بهبوده و 9 مورد دیگر به نحوی مرتبط با دولت بوده و اساساً هیچ موضوعی هم درباره مجلس نبوده است.53 نفر نیز در گروه دوم، از کمک‌معیشتی 100هزارتومانی بهره‌مند شدند». ‌و 84هزارو 633 نفر-ماه بیمه بی‌کاری کرونا پرداخت شده و مبلغ آن هزارو22میلیاردو 800 هزار تومان بوده است». بابایی با بیان اینکه تقریبا دیگر کسی در نوبت دریافت این بیمه پس از آن قرار ندارد، می‌افزاید: «تنها 91 هزار نفر-ماه هنوز پرداختی دریافت نکرده‌اند». او بار مالی ناشی از بیمه‌ بی‌کاری در دوران شیوع ویروس کرونا را رد کرد و می‌گوید: «355‌میلیارددریافت اطلاعات از  60 منبع از او درباره سامانه جامع اطلاعی می‌پرسم. این مقام مسئول اعلام می‌کند: «برای تکمیل داده‌های خود از 60 منبع داده‌ای اطلاعات به‌روز و سیستمی گفته او، براساس مبنای وزارت کار، حتی اگر یک نفر از افراد خانواده، یکی از شروط را نداشته باشد، کل خانواده از این طرح معیشتی محروم می‌شود. سخنگوی حمایت معیشتی